-CIMILITURILE ROMÂNILOR – culese se ARTUR GOROVEI

ACUL

Am un om mititel,

Face gardul frumuşel.

AERUL

De n-aş fi eu,

Nime n-ar trăi pe lume.

ALBINA

Găinuşă, gălbinuşă,

Trece marea-n picioruşe.

Din mine iese miere,

Din mine iese venin,

Eu sunt de mângâiere,

Eu sunt şi de suspin.

N-are coarne, şi tot împunge;

N-are pene, şi tot zboară;

Mai mică decât boul,

Şi mai mare decât purecele.

Merică, perică,

Merge la biserică,

Şi se-nchină; vine-acasă,

Cântă, se freacă,

Şi pleacă.

ALUNA

Şade-ntr-un vârf de nuea

Şi nu se teme c-a cădea.

Cucuiata, vai de ea,

Stă într-un vârf de nuia.

Am o păsărea

Într-un vârf de nuea

Şi tot strigă, vai de ea,

Rău se teme c-a cădea.

ANUL

Am un copaci

Cu 12 craci,

Şi-n tot craciul câte 4 cuiburi,

Şi-n tot cuibul câte 7 ouă.

Am un pom înaurit,

Cu flori dalbe-acoperit;

Când e vreme cam frumoasă,

Crengile lumina varsă;

Când e timp posomorât,

Crengile arată urât;

Cu doisprezece crăcuşori,

Ca doisprezece bujori;

În tot cracul cu treizeci

rămurele

mititele,

şi mai mândre

şi mai hâde;

În tot cracul, câte şapte

cuiburele

frumuşele;

în tot cuibul,

câte 24 de pui golăşei.

Gâci, fârtate, asta ce-i?

APA

Dumbră,

Sumbră,

Fără umbră.

Dacă n-ar fi,

Lumea ar pieri;

Iar dacă multă este,

Lumea prăpădeşte.

Lungă şi lată,

Nu stă niciodată.

APA ŞI GHEAŢA

Mama naşte fata

Şi fata pe mamă.

APA ŞI VÂNTUL

Rag gioielele

În genuni,

Pădurenele

În păduri.

ARICIUL

Merge paşa pe uliţă

Cu trei mii de suliţe.

Merge moşul pe cărare

Cu o mie de ace în spinare.

Am un unchiaş mare

C-o sută de araci în spinare.

AŢA DE LA OPINCI

Am o nuia lungă, lungă,

Şi îngrămădesc o poiată

Şi o zahată,

Şi mai rămâne o bucată.

Am doi pui cu maţele pe spate.

BANUL

La minte cald,

La mână rece,

În schimb stăpânii

Ca vai de ei,

Şi n-am odihnă

Nici în mormânt.

BARABULELE

Ce pui una,

Găseşti două;

Ce pui două

Găseşti nouă?

Mă dusei în pădurice,

Aflai ouă de bobice;

Luai nouă,

Lăsai două,

Că bobicea să mai ouă.

M-am dus la pădurea mare,

Să tai cuie şi resteie,

Şi n-am găsit cuie şi resteie,

Ci am găsit pe Hogea pe ouă,

Şi am luat două,

Să nu se mai ouă.

BARBA

Fetele şi femeile n-au

Şi nici nu doresc să aibă;

Bărbaţii o ţin de o podoabă,

Iar când o au

Cearcă să se curăţească de ea.

BERTIŢA (mununiţa) FETELOR

Ce să-n cui şi n-are fund?

BEŢIA

Fumul dracului

În capul omului.

BĂŢUL

În pădure naşte,

În pădure creşte,

Vine-n sat şi bate.

În pădure m-am născut,

În pădure am crescut,

Şi în oraş când m-a adus

Judecător am fost pus.

BICIUŞCA

Am o gâscă cioantă,

boantă,

cu grumajii ciobîrlan.

BIRUL

Ce e greu peste bordei?

BISERICA

Am o ulcea pistricea,

Cântă cocoşii în ea.

Sus tună,

Jos răsună,

Oamenii s-adună.

Pe şesul cel cu plopii

Stau graurii ca snopii,

Iar pe-un stâlp de aur

Şade un pui de graur.

Am o vacă

Porumbacă,

Pe la coarne

Cu icoane,

Pe la nări

Cu lumânări,

Pe la buze

Buburuze,

La bărbii

Cu făclii,

Pe la şolduri

Cu bolduri,

Pe la pântece

Cu descântece.

La fântâna bună

Mulţi oameni s-adună.

BOLOVANUL (în apă)

Bumbuleul rostogol

N-are stare pe ogor.

Am un cal sur,

Se văd dinţii ca prin ciur.

BORCANUL

Din pământ, ca Adam sunt zidit;

Pe roată, ca sfântul Gheorghe, tras;

În cuptor, ca cei trei coconaşi, ars,

Când trăiam, de toţi eram cinstit,

Mă lua-n mâini şi mă pupa;

Iar când, ca toţi, şi eu am murit,

Nu s-a găsit cine-a mă îngropa.

BOSTANUL

Şade tat-tău umflat

Pe un deal mare şi rotat.

Am o casă făcută pe un par,

Şi-nlăuntru sunt o mulţime de oameni.

Hop, hop,

Surcele îngrop;

Ghemuri strânse,

Funii întinse.

Aţe-ntinse,

Gheme strânse.

Am un bordei

Plin cu viţei;

Până să sparg bordeiul,

Viţeii nu se văd.

Tată-tău pe gard,

Maţele sub gard.

BOUL

Cât a fost mic,

În patru trâmbiţi trâmbiţa;

După ce-a crescut mare,

Dealurile răsturna;

Iar când a-mbătrânit,

În crâşmă cu el juca.

Când naşte,

Patru cunoaşte;

Dacă moare,

Joacă-n hoare;

Cât trăieşte,

Pământul înnegreşte.

Când suge, când ară

Când fac din el ciobote.

BRADUL

În pădure născui,

În pădure crescui,

Acasă de m-aduse

Să joc în horă mă puse.

BRAGA

Dobra subţirica

Umple putinica.

BRICIUL

Am un cal de fier,

Paşte pe un munte de os.

BRIŞCA

Am o vacă

Năzdrăvancă,

Şi prin şolduri

Îi tot bolduri.

BROASCA

Am o iapă dreapană,

Şade jos şi deapănă.

Şi se roagă robului,

Şi se-nchină cucului.

BROASCA UŞII

Ziua la plimbare

Mereu mă pornesc,

Noaptea mă pun iar

Casa să păzesc.

BRUMA

Vine moşul pe portiţă

Şi îşi sapă o cheiţă;

Vine luna şi n-o ia,

Vin stelele şi n-o ia,

Vine soarele şi-o ia.

Mă suii pe-un scaun,

Cuţitul îmi scăpă,

Luna-l văzu şi nu-l luă,

Şi soarele-l văzu şi-l luă.

Mă dusei la cai,

Mă suii pe un scai,

Cuţitul scăpai,

Luna l-a văzut,

Soarele l-a luat.

BUHA

Noaptea răcneşte,

Ziua se-odihneşte.

BUJORUL

Stejar verde,

Vârfu-i arde.

BURETELE

Curte albă într-un picior.

Hotrocol

Într-un ocol,

Babă albă-ntr-un picior.

BUTEA (polobocul)

Am o vacă cu buricul în spate.

Am un frate

Cu un cui în spate.

Lina,

Magdalina,

Cu smicele pe spinare,

la buric

calabalâc,

la inimă veselie;

ghiciţi, boieri, ce să fie?

Alunul

Ţine gorunul,

Gorunul ţine gloata,

Şi gloata ţine balta.

Gorunul ţine nebunul;

Nebunul nebuneşte oamenii.

Am o găină cucuiată,

O ţin în pimniţă încuiată,

Şi cum intru s-o descui

Îi pun mâna pe cucui.

Ilie, Ilie,

Vin să-ţi spun o bucurie:

La nunta ta cine joacă?

Sfânta poamă busuioacă.

BUZUNARUL

Căţeluşă,

Nu mai clămpăni la uşă,

Că n-am treabă cu tine,

Ci am treabă cu giupâneasa,

Să-mi împrumute covata cea spurcată,

Să moi pelea cea uscată.

CALUL

În pădure cioca-cboca,

În târg hi-ho-ho,

Şi acasă treapa-leapa.

CALUL ŞI CĂRUŢA

Dupa, dupa pe podele,

tata ursu

după dânsu.

CANA

Am o fetiţă; de aţi veni toţi

La guriţă o sărutaţi.

CAPRA

Cine se naşte cu barbă?

Terică,

Merică,

Merge la biserică,

Vine-acasă

Şi se vaieră.

CAPUL

La o margine de crâng,

Două blăni de blid;

Lângă două blăni de blid,

Doi luceferei,

Lângă doi luceferei

O moară ferecată.

Am o claie:

Sub o claie, o poieniţă;

Sub o poieniţă, două arături;

Sub două arături, o mocirlă;

Sub o mocirlă, o moară,

Sub o moară, o bardă.

CARTEA

Rădăcină pătrăcină,

Rar voinic care-o dijghină.

Găină pestriţă,

La popa pe poliţă.

Am o găină pestricuţă

O pui în horn pe policuţă.

Sunt făcute de mărgele

Şi de mâini sunt înşirate.

Mă compun din mărgele

Înşirate de mâinile tele;

Din mic, mare eu te fac;

De eşti cusut, te desfac.

CARUL CU NUIELE

Vin oile de la munte

Cu steluţe albe-n frunte.

CARUL, SANIA ŞI JUGUL

Sunt trei fraţi:

Unul roagă iarna,

Unul roagă vara,

Şi unul: fie cum va fi.

Sunt trei fraţi;

Unul zice că-i mai bine vara;

Unul zice că-i mai bine iarna,

Unul zice că la dânsu-i tot atâta.

CASA

Într-un dovlecel

Vorbesc maţele în el.

Cloşca de lemn

Şi puii de pele.

Am o cloşcă:

Noaptea strânge puii

Şi ziua-i risipeşte.

Supt pădure grămădită

Şade lumea învelită,

Ziua de soare fugită,

Noaptea de lună pitită.

Am o grădină din patru pereţi,

Împărţită-năuntru în mai multe părţi,

Şi deasupra pusă o pălărie.

CASTRAVETELE

Vâr mâna prin frunze

Şi-apuc pe moşu de buze.

CĂCIULA

Am un butucaş rotund

Care vâră peri afund.

CĂLĂREŢUL

Treapa

Leapa

Pe cărare,

Hingher

Mingher

Pe spinare.

Pe drum merge şi grăbeşte,

Unde încet, unde mai iute;

Urechi patru şi ochi patru,

Iar unghii douăzeci şi patru.

Cine are şase picioare,

Dar numai pe patru îmblă?

CĂLCÂIELE

Am două vaci roşii:

Când le duc la apă,

Se uită acasă;

Când le duc acasă,

Se uită la apă.

Am două iepe:

Când le duc la apă,

Ele se uită spre casă;

Şi când vin acasă,

Ele se duc la fântână.

CĂLDAREA

Hurduz

Burduz,

Din munte-adus,

Sub laiţă pus

Cu dosu-n sus.

CĂLDAREA ŞI DONIŢA

(sau Ceaunul şi Cofa)

-Scurto, groaso, und’te duci?

-Arsă-n fund, de ce mă-ntrebi?

Unde eu mă duc

Tot ţie ţi-aduc.

-Tu, scurteică, unde te duci?

-Da tu, scurtă de coadă,

Ce ai să mă întrebi?

CĂRĂRILE

De la casă

La casă,

Viţe de bostan trase.

CĂRBUNELE

Pe apă înoată

Şi-n pământ nu putrezeşte.

CĂŢEAUA

Are tata o oaie laie

Şi-a fătat doi miei în paie;

Eu zic bârrr!

Ea face hârrr!

Eu zic bârrr! oaie la stână

Şi ea face hap! de mână!

CÂINELE

În cămăruţa-ncuiată

Am o puică cucuiată.

CÂNEPA

Ce înfloare şi nu se coace,

Şi înfloare şi se coace?

O pui vie şi-o scoţi moartă,

Şi din vârf îi curge apă.

CÂNTARUL

Tata şade-n pod

Mama-l apucă de nod.

Titirez rez

Calcă pe retez.

Sus botă,

Jos botă,

Şi la mijloc haţa aşa:

Ziceţi toţi că nu-i aşa.

CERBUL

Tătăniţa snop,

Pană busuioc.

CERCELUL

Încârligată, îmbârligată,

În gaură băgată.

CERCUL

Ce-i rotund

Şi fără fund.

CERNUTUL

Sus bat laturile,

Jos pică negurile.

CERUL

Am un crin:

În rădăcină veşted

Şi la vârf înflorit.

Am un ceaun umflat,

Peste lume răsturnat.

CETINA BRADULUI

Ce-i mai mic decât acul

Şi mai înalt decât bradul?

Ce năpârleşte vara

Şi-nverzeşte iarna?

CEAPA

Roş e, măr nu e;

Pături sunt, plăcintă nu-i.

Am un moşneag

Cu 12 piei îmbrăcat

Şi bun pentru mâncat.

Ce stă în cui agăţat

În 12 piei îmbrăcat?

Şade doamna în cămară

Cu pletele pe afară.

Am o domnişoară

Cu rochiţa roşioară,

Când începe-a dezbrăca

Toţi apucă a lăcrima.

CEARA

Am o rochiţă; o spăl în foc

Şi-o usuc în apă.

CEASORNICUL

Gânganie fără suflare,

Umblă făr’ astâmpărare;

N-are duh, nici nu viează,

Toată lumea îndreptează.

Am o lighioană tare

Fără nici o supărare;

N-are suflet, şi-are minte,

Ea te-nvaţă om cu minte;

Dacă nu ştii, ea te-nvaţă;

De-i ghici, să-ţi frig o raţă.

Am un om:

Şade şi bate,

Şi arată şi spune,

Dar nu mănâncă.

Am o casă mică,

De tot mititică,

Cu pitici,

Cu firfirici;

Ziua cântă,

Noaptea cântă,

N-are de loc astâmpăr.

Am un băiat mâţiţel;

Câte mai face,

Şi gura nu-i mai tace.

CEAŢA

Ce nu răsună în pădure?

Ce intră mereu în sat

Şi câinii la ea nu bat?

CEAUNUL

Am o vacă neagră,

Şi când fată,

Toţi copiii aleargă.

Am o vacă neagră,

În toate zilele fată,

Şi băieţii stau împrejur grămadă.

CHEIA

Am o purcicuţă vijneaţă,

Când o prinzi de urechi

Face fâşii în coştereaţă.

CHIOTUL

Ce trece peste apă

Şi nu face valuri?

CIMPOIUL

Am două raţe

Cudulaţe,

Cine-a ghici

Şapte maţe s-or zgârci.

Belit şi mâncat

Şi zboară prin sat.

Am o gâscă şoaită

Boaită,

Cu grumazul şoi

Bârloi.

Am două mere,

Două pere,

Două fuse de aur.

Vai de puiul cel de graur

Care se suie în nuc

Şi strig la cuc,

Din ciubuc trăgând,

Din aripi dând,

Din gură şovârleagă, leagă,

Nimic să nu s-aleagă.

CIOBANUL ŞI OILE

Ciugurele

Mărunţele

Tot pe drum înşirăţele,

Ciugur

Mugur

Cel bătrân

Şade jos şi bea tutun.

CIOBOTA

Pac, pac,

Până o bag,

Coţ, coţ

Până o scoţ.

Am două ciocănele

Şed în două tocurele.

Am două ştiubeieşe;

Ziua-s pline,

Noaptea-s goale.

CIORAPUL

Oala de bou, varza de carne şi carnea de român.

CIUTURA

Ce merge-n jos deşartă

Şi vine-n sus umflată?

(Selecţie din volumul: ARTUR GOROVEI, CIMILITURILE ROMÂNILOR, ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Iordan Dactu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1972. Colecţia „Biblioteca Eminescu”).


%d blogeri au apreciat asta: