-Cezarina Adamescu,,Cartea Cărţilor”

Cartea Cărţilor ne spune

Şi ne-nvaţă lucruri bune

Despre oameni înţelepţi

Buni la inimă şi drepţi

Care neîncetat, din greu,

L-au slujit pe Dumnezeu,

Ei având ca mulţumire

Sfânta Domnului iubire.

.

Despre robi şi slujitori

Şi de Domnul iubitori.

Oameni care s-au jertfit

Şi pe Tatăl L-au iubit,

Luminaţi de Duhul Sfânt.

.

Pe Mântuitorul Viu

Sfântul şi Cerescul Fiul,

Care-n om s-a întrupat

Dumnezeu adevărat.

.

El – născut dintr-o Fecioară

Pe o cruce-a vrut să moară

Pentru-al nostru greu păcat

Şi apoi a înviat!

.

Cartea ne mai spune, deci,

Cum e să trăieşti în veci.

Raiul să îl stăpâneşti,

Fericit să nemureşti.

.

De-mpăraţi şi de profeţi

Despre unii sfinţi asceţi,

Despre mari Judecători,

Care au făcut dreptate.

.

Povestiri adevărate

Ce-n versete sunt legate

Şi-n capitole de cărţi

Împărţite-n multe părţi.

.

Dar ne-nvaţă, vă spun eu,

Cum să n ferim de rău.

Să nu săvârşim păcat,

Când ne-aşternem pe jucat.

Lucruri mult folositoare

Şi poveţe-nălţătoare.

.

Dacă totuşi ai greşit,

Lucru rău ai săvârşit,

Să mărturiseşti îndată

Vina şi va fi iertată.

Când o vină ispăşim,

Ne albim, ne curăţim

Şi-ngeraşi la căpătâi

Vin ca-n ziua cea dintâi.

După cum am fost meniţi

Ca să fim neprihăniţi.

.

Cartea ne învaţă-anume

Cum păcatul intră-n lume

Brusc sau chiar pe nesimţite

Şi pe căi neauzite.

Cum în trup de furişează

Dacă mintea nu e trează,

Sufletu-l schimonoseşte

Şi apoi ţi-l jefuieşte

.

Şi îl vinde celui rău

Depărtat de Dumnezeu.

Însă poţi să te salvezi

Dacă-n Domnul ai să crezi

Şi nădejdea ai să-ţi pui

Numai în Iubirea Lui..

Galaţi, 26 decembrie 2008

Cezarina Adamescu


%d blogeri au apreciat: