-,,Când sfinţii se întorc acasă” (fragmente)

IMN PENTRU SFÂNTUL IUBIRIIcand-sfintii-se-intorc-acasa

Popoare te-aclamă ca sfânt popular

Antoane, la tine şi nu în zadar

Vin astfel să-şi afle durerea alin

În mii de icoane te-adoră, se-nchin

.

Din cânturi de slavă-ţi ridică altar,

O, sfinte Antoane – aducându-ţi în dar

Prinosul de drag şi pios legământ

Evlavie sfântă din sacrul cuvânt.

.

Cuvântul Cuvintelor de la Început

Cel fără sfârşit şi în veci nepierdut

Cel nepieritor, chip de om întrupat

Din Dumnezeul cel adevărat

.

Tu – crinul iubirii îl întruchipezi

Mai alb ca zăpezile dintre zăpezi

Şi pâinea cuvântului când o împărţeşti

Tu saturi deplini pe săracii aceşti,

.

Ce-aleargă la tine cerând ajutor

Căci eşti deopotrivă sortit tuturor.

Creştini şi păgâni astăzi te recunosc

Şi-ţi sorb împreună parfumul de mosc

.

Al neprihănirii şi-al Duhului Sfânt.

Eşti cel mai iubit de pe-ntregul pământ

Şi nu e om vrednic acela ce nu

Presimte că „Sfântul Iubirii” – eşti tu !

.

LEGEA IUBIRII

Cu duh sărac şi fericit

Antoane, mai smerit ca altul,

În tine Domnu-i preamărit,

Se bucură pe veci Înaltul.

.

Şi cântă-un serafim uimit

Că tu, ca lege de iubire,

Antoane-n toate-ai împlinit

Poruncile de FERICIRE.

.

Şi legi ai propovăduit;

Dar dintre toate, cea mai mare

E legea-n care l-ai iubit

Pe Domnul ca pe fiecare

.

Din semenii cei mai micuţi,

Din cei bolnavi, umili, respinşi

Numiţi de Francisc: „sărăcuţi”

De dragostea de cruce-nvinşi.

.

Minorii binecuvântaţi

Ai fericirilor divine

Chemaţi de veacuri „micii fraţi”

Ce moştenesc Supremul Bine.

.


TE AŞTEPTĂM

Tu vii la noi, Antoane bune

Nu doar purtat în chip de moaşte.

Cereasca ta înţelepciune

Întreaga lume-o recunoaşte.

.

Te recunosc ca sfânt creştin

Şi te respectă chiar păgânii.

Îţi ies în cale şi se-nchin

Copiii, tinerii, bătrânii.

.

De ziua ta cu flori sfinţite

Românii vin de prin cătune,

Oraşe, sate-nsufleţite

Te-ntâmpină, Antoane bune.

.

Te-au aşteptat să te atingă

De veacuri multe-adânc pioşii

Evlavia să nu se stingă

Să se trezească credincioşii

.

La dragoste şi la speranţă

La Legea sfântă a iubirii,

Smerenie şi toleranţă

Râvnind la pacea nemuririi.

.


CÂND SFINŢII SE ÎNTORC ACASĂ

Cu pâine şi cu vin pe masă,

Să îi ieşim-nainte-anume,

Căci sfântul se întoarce-acasă :

Acasa lui e-ntreaga lume.

.

A colindat mii de ocale

Opt secole pe-ntreg pământul

Şi-acum îl întâlnim pe cale

Să ne primească nouă cântul.

.

Şi rugăciunea de iubire,

De cerere, de vindecare.

Şi gând pios de mulţumire

Străbate azi pe fiecare.

.

Creştinii-i duc într-una dorul

Şi-l preamăresc, căci i-a fost datul

Să poarte-n braţe Pruncuşorul

Ce lumii-a ridicat păcatul.

.

SFÂNTUL CELOR MICI

„Sfântul minunilor” ţi se spunea,

„Sfântul săracilor” şi al iubirii,

al celor umili pe care-i unea

Regele regilor, al răstignirii.

.

Întreaga Padovă te-a adoptat

Şi chiar oraşele cele trufaşe

Te-au recunoscut când ai predicat

Pentru făpturile mai nevoiaşe.

.

Pentru sărmanii copii şi maturi

Şi pentru smeriţii lumii aceste

Dându-le daruri de învăţături

Comori de neşters ale sferei celeste.

.


RĂSUNĂ UNIVERSUL

În faţa tronului din Rai

Cu sfinţii îngeri în smerire

Te recunosc, Anton cum stai

Şi mijloceşti milostivire.

.

Te cheamă toţi în ajutor :

Săraci ,bogaţi, bolnavi şi teferi,

Te strigă-n taină sau în cor

Pământ şi stele şi luceferi.

.

Nu pregetă să se supună

Cu glas smerit şi blând imploră

În orice clipă, orice oră

Şi Universu-ntreg răsună,

.

De rugi fierbinţi aduse ţie

Mijlocitor la Sfânt, Cuvântul

Ca să conduci spre-Împărăţie

Creştini de pe întreg pământul.

.


SFÂNTUL TUTUROR

Răsune trâmbiţe în cer

Şi cânt de îngeri să răsune

Şi să-i aştearnă lăicer

Că-i „sfânt potir de-nţelepciune”.

.

Lumina şi „podoaba minţii”

Ce-au strălucit în chip smerit

În măiestria elocinţei

La sfântul cel mai îndrăgit,

.

Ce-a colindat cu tot avântul

Printre eretici şi păgâni,

Vestindu-L pe Cristos-Cuvântul

Şi-acum e-n ţară la români,

.

Care-l cinstesc în veac, smeriţi

Ca frate-al lor, al celor blânzi

Al celor mici şi necăjiţi

Şi al sărmanilor flămânzi,

.

Ce îl aşteaptă cu tot dorul

Şi cu credinţă-n ajutor

Să vină-acasă frăţiorul

Anton, că-i sfântul tuturor.

.


COLIND DE AŞTEPTARE

E astăzi sărbătoare-n Cer

Şi pe pământ e sărbătoare :

Creştinii-ţi cântă lerui-ler

Şi te întâmpină c-o floare.

.

Tu vii ca pelerin mergând

Pe jos, prin praf, purtând sandale,

Mai poposind, mai alergând

Spre-acei ce-aşteaptă alinare.

.

Stau crinii albi ca neaua-n vânt

Parfumul lor să-ţi umple pieptul

Şi toţi creştinii pe pământ

Îţi spun : „Anton cel înţeleptul”;

.

Cel învăţat, în har smerit,

Purtând pecetea demnităţii

Şi în virtuţi îmbogăţit

Cu crinul alb al purităţii.

.


RĂMÂI CU NOI

Lumina celor rătăciţi

O Sfinte, preacurat şi mare

Eşti dintre-aceia fericiţi

La care vine fiecare

.

Ca pâine să le dai, putere,

Şi apă-aşa cum ai promis,

Şi lapte să le dai şi miere

Şi Soarele din Paradis.

.

Izvorul sfânt de apă vie

Ce-ţi udă fruntea, răcoros

Şi fructe care te îmbie

Şi mai presus de tot, Cristos.

.

Luminător al orbilor

Ai fost numit căci dai vedere

Acelora ce fără vrere

Mai zac în lumea umbrelor

.

Căci nu cunosc Lumina Vieţii,

Lumina Lumii nu o ştiu

Pierzându-şi anii tinereţii

În disperare şi pustiu.

Azi vii la noi din depărtare,

De peste veac, de peste zări,

Noi pâine-ţi oferim şi sare

Rămâi cu noi în încercări.

.


EŞTI ÎNDRĂGIT

Ca Francisc, fratele smerit

Nicicând nu ţi-ai vădit ştiinţa

Şi-ai refuzat chiar elocinţa

Iubind pe Domnul Răstignit.

Deşert – înţelepciunea toată

Ţi se părea, deşi odată

Te-ai prins în ea ca într-o cursă:

Cenuşă prin clepsidră scursă

Şi cerul însuşi te-a primit

Senin, cu braţele deschise

Ca pe un frate îndrăgit

Să-ţi dăruiască ce-ţi promise :

Pe cel ce-a fost Lumina lumii

Salvând întreaga omenire

Cel Întrupat în taina humii

Din bunătate şi iubire.

Chiar Fiul Tatălui ceresc

Părinte-a toate Creator

Pentru acei care-L iubesc

Fiind pe veci Mântuitor.

.

SFÂNTUL CEL MAI VENERAT

Din Lisabona ai plecat

Ducând la toţi vestire bună

Şi Padova te-a adoptat

Şi-ntreaga lume împreună

.

Te recunoaşte şi te cântă

Eşti deopotrivă venerat

Să te slăvească se avântă

Ca sfântul cel mai învăţat.

.


RĂSPLATĂ DUPĂ FAPTĂ

De merite – cunună sfântă

Ţi-ai câştigat în scurta-ţi viaţă.

De-aceea îngerii îţi cântă

Cu glas serafic, de dulceaţă.

.

N-ai căutat onor, cinstire

Cât pe pământ ai pribegit

Ci-n sfântă propovăduire

Tu pe Isus l-ai preamărit.

.

Pe Cel ce crucea lumii-a dus

În nevoire, pe Calvar.

Tu L-ai vestit doar pe Isus

Primind milostivirea-n dar.

.

Ai dus cu El o grea povară

Luptând a vieţii luptă dreaptă

Primind cereasca Lui comoară

Răsplată sfântă după faptă…

.


UNIŢI ÎN HAR

Eu vă rog stăruitor,

Sfinte-Antoane, sfinţi iubiţi

Să rămânem strâns uniţi

Toţi în harul sfinţitor.

.

Voi să fiţi mijlocitori,

Sus la Domnul pentru noi

Grabnicii ajutători

În necazuri şi nevoi.

.

Vin cu rugăciuni fierbinţi,

Sfinţilor iubiţi ,vă cer

Pe pământ ca şi în cer

În comuniune sfinţi

.

Să rămânem strâns legaţi

Voi în ceruri, noi ,mai jos ,

Căci suntem cu toţii fraţi

Ai preabunului Cristos.

.


MARTIR ÎN DORINŢĂ

În dorinţă-ai fost martir

Chiar de n-ai murit în chinuri

Ai plătit Iubirii bir

Celor mai Înalte Cinuri.

.

Căci mucenicia ta

s-a vădit a fi mai cruntă

decât moartea cea mai grea

unde zbuciume se-nfruntă

.

Naţii multe-ai cucerit

Şi-al Iubirii ai fost Sfântul;

Pentru Domnul ai murit

Propovăduind Cuvântul.

.

În nevoi şi-n chin smerit

Cu răbdare şi migală

Tu în cer ai dobândit

O cunună ideală.


%d blogeri au apreciat asta: