-Arionda Adamescu:,,Poeme şi rugăciuni”


RUGĂ PENTRU NOUL AN

Doamne, Tu cu îndurare

Îl iubeşti pe fiecare.

Fă credinţa Ta să fie

Pe pământ pentru vecie.

Doamne, inima Ta bună

Să ne fie o cunună

Şi sub mila Ta divină

Noi să creştem în lumină.

Dragoste şi armonie

Pururi între toţi să fie.

Duşmănia-n veci să piară

Chiar şi cei mai răi să-ţi ceară

Să-i prefaci în mieluşei

Şi privirea Ta cea blândă

Tu – revars-o peste ei.

O, TU, COPILE…

O, tu, copil bălai

Frumos ca şi o floare

Ai suflet rupt din rai

Şi-ajuţi pe fiecare.

O mamă ţi-a dat viaţă,

Din suflet te iubeşte,

În inimă te poartă

Şi nu te ocoleşte.

S-o bucuri tu pe mama

Cât timp ea mai trăieşte

Că milă ca de mamă

Nicăieri nu se găseşte.

Iar dragostea de mamă

Atât este de mare,

Şi nu cunoaşte-obstacol

Ea nu are hotare.

O mamă este una,

În viaţă cât trăieşti

Şi tu nu poţi s-o uiţi

Şi nici s-o ocoleşti.

Să ai de mamă milă

Durerea ei s-o crezi,

Că mâine-nchide ochii

Şi nu ai s-o mai vezi.

CU MÂNA TA CURATĂ

Doamne, Cel Adevărat

Din Fecioară Întrupat

Dă-mi şi mie fericire

Din a Ta milostivire.

Dă-mi o dramă de noroc

Supărări să n-am deloc

Şi cu mâna ta curată

Fă-mă binecuvântată.

După cât am suferit

Cu necazuri am plătit.

Vreau să fiu mai liniştită

Şi de ele ocolită.

Mare e puterea Ta,

Mică a fost credinţa mea,

Dar acum Ţie mă rog

Doamne, dă-mi puţin noroc.

Să mai fiu precum am fost

Să-mi găsesc în viaţă-un rost.

Doamne, milostiv să fii

Dă-mi noroc şi bucurii!!…

RUGĂ PENTRU CEI SĂRACI

Ai milă Doamne de sărmani

Fără-adăpost şi fără bani

Căci ei, din dramul ce îl au

Mai fac pomană şi mai dau.

Din bucăţica lor de pâine

Hrănesc copii, hrănesc şi-un câine

Şi păsărele şi pisici

Şi restul dau şi la furnici.

Iar cel bogat nu dă nimică,

De sărăcie-i este frică

Nu face nici o faptă bună

Nu scoate nici un ban din pungă.

Pe cel ce n-are îl alungă

De-aceea pierde orice-arvună

Şi din pricina avuţiei

Pierd moştenirea-Împărăţiei.

AŞA TE-AM ÎNVĂŢAT

Fii blând şi bun

Cu cei meriţi

Şi-o să te numeri

Printre fericiţi.

Iubeşte pe cei răi

Şi iartă-i că nu ştiu ce fac.

Te roagă pentru ei

Ca să renunţe la păcat.

Şi dacă tu eşti credincios

Şi Domnul îţi va da folos.

Învaţă de la El, fii bun

Întoarce-i pe cei răi din drum

Din drumul lor care-i greşit

Şi pentru care-a pătimit

Mesia şi ne-a Mântuit.

CINE TE-A ADUS PE LUME?

Spune, omule, hai spune,

Cine te-a adus pe lume?

Cine m-a făcut pe mine

Tot acela şi pe tine.

El e Tatăl meu şi-al tău

Se numeşte Dumnezeu,

Şi ne apără de rău.

Şi pe cer şi pe pământ

Dumnezeu e unul: Sfânt.

Ne-a dat viaţă să trăim

Ca fraţii să ne iubim.

DACĂ AR FI AŞA

Maică Sfântă îndurerată,

Zămislită fără pată

Tu cu sufletul curat

Să ne-ntorci de la păcat.

Dă-ne inimă mai bună,

Iartă-ne, Măicuţă bună

Iar pe cei ce-au făcut rău

Să-i întorci la Dumnezeu.

Maică binecuvântată

Te chemăm în ajutor

Fii pe lume adorată

Doar eşti Maica tuturor….

ULTIMA DORINŢĂ A MAMEI

Pescăruşi care zburaţi tare

Pe oceane şi pe mare,

Aduceţi-mi pe fiul care

Este plecat în depărtare.

Căci de când el a plecat,

Nu ştiu ce s-a întâmplat

Că nici un rând nu mi-a scris

M-a uitat ca pe un vis.

Duceţi-i în zbor o floare,

Spuneţi-i că mi-i dor tare,

Că-l aştept, apoi să mor,

Dar cu sufletul uşor.

Cu sufletul împăcat

Că nimic nu s-a-ntâmplat.

Şi să-l mai văd, măcar o dată,

Să nu-nchid ochii supărată

Căci de atâta aşteptare,

De încordare şi-ntristare

Închide ochii mama-ndată

Şi-o să regrete viaţa toată.

VĂ LAS CU BINE

Cât am trăit în viaţă

Eu mult am suferit,

Dar mi-a venit şi ceasul

Şi bunul meu sfârşit.

Vă las acum în pace

Cu lacrimile reci,

Pe mine mă veţi duce

La locul meu de veci.

Acolo e mai bine

E linişte-n mormânt,

Nu e nici o durere,

Cum sunt pe-acest pământ.

Acel care cunoaşte

Ce mult am suferit

O lacrimă să lase

Pe-al meu mormânt smerit.

O lacrimă de rouă

Pe lespedea cea rece,

La fel ca-atunci când plouă

Şi capul să şi-l plece.

Te las cu bine viaţă,

Atât cât mi-a fost dat,

Dă-mi Doamne, sfântă pace

Mă iartă de păcat!

Galaţi, Crăciun – 2008 (Din volumul: ARIONDA ADAMESCU, Mă nasc a doua oară, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2000)


%d blogeri au apreciat asta: