-Ion SEGĂRCEANU:,,Luceafăr strălucind la apogeu”

Cu braţele de flori şi ramuri pline,

Veniţi voioşi şi demni, cu tot firescu’,

Spre a cinsti solemn, cum se cuvine,

Pe-al nostru pisc de cuget – EMINESCU.

.

Precum o torţă din tumult de ape

El s-a ivit – şi astfel va rămâne

Nesaţiul dorului să ni-l adape

Din fagurii scripturilor române.

.

Născut din harul şi simţirea noastră,

A împletit cununi de ritmuri, rime

Râvnind ca prin rostirea sa măiastră

Profundul nostru suflet să-l exprime.

.

Cu Eminescu-avem un sens sub soare,

Cu el vibrăm, cântăm, sperăm, iubim,

Îngemănaţi în grai, destin, visare

Cu versul său superb ne-mpodobim.

.

Căci el, trudind la cartea vieţii noastre

Şi-nnobilându-ne cu propriu-i eu,

Va dăinui de-a pururi printre astre,

Luceafăr strălucind la apogeu…

ION SEGĂRCEANU


%d blogeri au apreciat: