Cezarina Adamescu:,,Părintele Abecedarului”

ALFABETUL

Nu l-a născocit Poetul

Pe Bunicul alfabetul,

Dar, Poetul, pentru noi

L-a păstrat în straie noi

.

Aşezându-l drept icoană

Lângă faţa diafană

A măicuţei sale sfinte

Aducând învăţăminte

.

Despre cum să îl cinstim,

Slovele când buchisim.

Când ar fi şi-ar fi de greu

Să-l păstrm intact mereu

.

Să-l cântăm în Poezie

Căci e-a noastră avuţie.

E-o comoară fermecată

Cu sfinţenie lăsată

.

Nouă de prin moşi strămoşi

Ca să creştem bucuroşi,

Să ne facem mai deştepţi,

Mai frumoşi, mai înţelepţi.

……………

ALBINUŢA

Hai, copile, dă fuguţa

Şi deschide Albinuţa

Şi-ai să vezi, din ea tresar

Flori cu aripi ca-n ierbar.

.

Să culegi sfios buchetul

Să se bucure Poetul,

Tatăl ei ce-a zămislit-o

Şi cu drag ţi-a dăruit-o.

.

Vei găsi în ea de toate,

Tu, primeşte-le, nepoate,

Băieţele ori fetiţă

Cât ai fi de neghiniţă.

.

Ca-n palatul de cleştar

Vorbele din ea tresar,

Poezii şi cântecele

Pentru vârste mititele

Prichindei şi prichinduţe

Privegheaţi de Albinuţe.

……….

BUNGHIŢĂ

Are ochi de bunghişori

Mici şi foarte zâmbitori

Şi guriţa, o cireaşă.

Deocamdată, stă în faşă.

.

Pielea lui e ca de pluş

Şi-l mai cheamă Bebeluş.

Iat-o şi pe Miradora,

Lui Bunchiţă-I este sora

.

Ce se poartă ca mămica

Şi mi-l leagănă, fetica

.

Pe picioare subţirele

Şi-i îngână cântecele.

Nani, puişor, Bunghiţă

Cu o gură de-aluniţă,

.

Cu doi bunghi în loc de ochi

Să nu-I fie de deochi.

Cu năsucul cârn şi mic

Parcă-I nastur de pitic.

.

Nani, fiu al tatălui,

Dorul împăratului,

Nani, pui de bunghişor,

Nani, dragul meu fecior.

………………..

ÎN BOBOTE

Mintea zboară, albinuţă

Şi mă lasă de căruţă,

Gândului, nici lui nu-I pasă

Hoinăreşte, nu-i pe-acasă.

.

Cât aş vrea să-l ţin din frâu

Zboară bibilică-n grâu.

Mintea parcă-i vietate,

Se întrece la zburate

.

Cu motor de libelulă

Poposind pe campanulă.

Fii cuminte, minte-ngustă,

Că doar nu eşti o langustă.

.

Gândul a plecat hai-hui

Până-n Ţara Nimănui…

…………

LA POARTA DORULUI

Înviforat şi trist ca niciodată

Poetul azi s-a lepădat de toate,

S-a dus la poarta dorului să bată

Dar n-a putut pătrunde în Cetate.

.

Ci, gureşi, l-au oprit, lătrând, zăvozii

La margine de drum de lângă Prut,

Venit-au să-l salute voievozii

Cu scuturi şi cu paloşe de lut.

.

Cu sufletul o candelă plăpândă

Dar care-ardea necontenit cu dor

El a rămas o lacrimă flămândă

Străfulgerând un vis nemuritor.

……………

PASTEL

Cum se simte gustul românesc

În Moldova, dincolo de Prut;

Grîul şi porumbul se ciulesc

Aşezând câmpiei început.

.

Parcă cetina miroase-a cer

Şi-n văzduh se simt arome line,

Se întorc şi oaie şi oier

Pe-nserat venind printer sulcine.

.

Ciobănaş cu pasul legănat

Zi-i din fluier doină românească

Până nu duci turma la iernat

Chiar şi iarba să se veselească.

.

Tot la fel sunt satele pe-aici

Pomii înfloresc zâmbind sub soare,

Mii se albinuţe, fluturi mici,

Iama dau de-a dreptul prin răzoare.

……………….

STRĂVEZII, CUVINTELE

Ca elitrele, străvezii

sunt cuvintele,

Prin furtunile de meteori

zboară, sfintele,

Până viscolul le ajunge,

le frânge

De curg din ele şuviţe

de sânge.

.

Într-un manual de suflet,

anume, ne-ai lăsat

Şi inima ce-odată,

am pus-o la mezat.

Desculţă, dimineaţa,

uiţi roua pe frigare,

Şi te întorci acasă

să stingi o lumânare.

.

Doamne, dar cui laşi,

ducându-te,

Poete, hai-hui,

Sunetul frânt,

în cuvintele,

al nimănui?

……………

PLÂNGE PLÂNSETUL ÎN MINE

Porţi valorile perene,

Peste tot, barasabene.

.

Porţi în sufletul curat

Tot ce maica ţi-a lăsat.

.

Duioşie şi candoare,

Iarba satului te doare.

.

Se răstoarnă ţărna-n tine

Şi răsar pe loc glicine.

.

Se rsfrânge-n ţărn plânsul,

Ţipă cerul după dânsul

.

Plânge plânsetul în mine

Frate drag al meu, vecine,

.

Într-un viscol de culori

Se răscoală mii de flori.

.

Şi lumina se răscoală

Când ia chipul tău pe coală

.

Şi ţâşneşte din pământ

Să ia formă de cuvânt.

.

Plângi Moldovă Basarabă,

Plânge-l, c-a plecat degrabă,

.

Plânge-l c-a plecat iţit

În cuvântul nerostit.

………………………….

Galaţi, 18-24 ianuarie 2009


%d blogeri au apreciat: