-CEZARINA ADAMESCU – O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CUVÂNTULUI

CEZARINA ADAMESCU – PROASPĂT PRIMITĂ ÎN RÂNDURILE UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA BACĂU

 

Gălăţeanca Cezarina Adamescu, colega noastră de redacţie de la Agero, poartă cu demnitate greutatea cuvântului de mai bine de patru decenii.  În 1993 se înscrie la Universitatea din Bucureşti, la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar, la specialitatea Teologie Didactică, limbi clasice, pe care o absolvă în 1999, când îşi dă licenţa la Iaşi, la Academia de Ştiinţe Teologice, absolvind facultatea cu media generală 9,42 şi la examenul de licenţă obţine media 9,62, cu o lucrare de excepţie, de 500 de pagini,  la profilul  Teologie-dogmatică, Mariologie, lucrare intitulată: „Iată Mama ta! Semnificaţia cultului marian în Bisericile Catolică şi Ortodoxă”, teză la care ia nota maximă, cu indicaţia expresă de a urma Doctoratul în Teologie. În toamna anului 1999 dă admitere şi reuşeşte la examenul de doctorat.

            Din motive familiale şi de sănătate nu mai poate susţine examenele în continuare. De-a lungul vieţii a  absolvit  mai multe cursuri de perfecţionare şi autoperfecţionare, fiind în sine, un autodidact. În 1980-1982 frecventează cursurile de pian, teorie şi solfegii  ale Universităţii populare din Galaţi, Şcoala populară de artă,  şi cursurile de limba germană ale aceleiaşi Universităţi. Cursuri de teatru, Biblioteconomie (profesia ei de-a lungul a 32 de ani), de stenodactilografie, administrative,  economice, limbi străine  îi vor ajuta mai târziu în demersul său literar. Întreaga viaţă o dedică studiului, cărţilor de orice fel şi artei.

            În 1982 îi apare prima poezie în ziarul local „Viaţa Nouă”, în 19 septembrie. E vorba de un poem de toamnă. Activitatea literară este împletită cu cea artistică într-o veritabilă boemie poetică, presărată cu mici jertfe, ore nedormite, neglijarea vieţii personale în favoarea celei  artistice. Pune un accent deosebit pe  spiritualitate, este condusă de simţul artistic, căruia i se dăruie total.

            În 1987 debutează editorial cu volumul de versuri „Arhipelagul visării”, Editura Litera, Bucureşti, volum ilustrat de artistul Done Stan.

ADRESA : Galați, Str. Roșiori, nr. 4, Bloc BR 16 A, scara 3, at. 9 ap. 125, cartier Mazepa, Galați, cod. 800066. Telefon: 0236/434279; mobil: 0770626480; adresa de e-mail: cezarina_adamescu@yahoo.com; cezarina.adamescu.contact@gmail.com blog: http://www.cezarina-adamescu.blogspot.com. Are pagină pe wikipedia şi este membră a Asociaţiei Scriitorilor de Limbă română din Québec.

            Nu a făcut parte din nici un partid politic, nici  înainte de 1989 şi nici în prezent. Aşa cum mărturisea de curând Raisa Vieru despre marele poet Grigore Vieru: “Partidul lui a fost Limba Română şi Poezia”,  Cezarina Adamescu a aşezat deasupra tuturor partidelor politice, Limba şi Literatura Română.

            Prezentă în paginile unor reviste și almanahuri, în paginile manualului auxiliar de limbă română, în antologii  româneşti şi internaţionale, precum şi în dicţionare. Prezentă în volumul 35, Dicţionarul personalităţilor române şi faptele lor. 1950-2000 – Autor : Constantin Toni Dârţu, Iaşi, 2008.

            Este redactor la revista germană de cultură şi atitudine Agero Stuttgart din  luna ianuarie 2009, cu o bogată şi diversificată contribuţie.

            Poeta şi prozatoarea Cezarina Victoria Adamescu, atât prin prolificitate, cât şi prin originalitatea şi diversitatea operei, se înscrie în galeria oamenilor dedicaţi culturii româneşti, în ţară şi pretutindeni în lume. Şi-a câştigat acest respect unanim prin muncă prodigioasă, seriozitate, studiu şi dragoste faţă de limba şi literatura română, faţă de valorile autentice ale neamului. Destinul său poetic poate fi rezumat astfel, după cum mărturiseşte:

            „Un destin de scriitor este unul JERTFELNIC. Nu mai eşti la dispoziţia ta, eşti prin toată fiinţa, la dispoziţia CUVÂNTULUI. Lui îi jertfeşti clipele, orele, anii, fiinţa ta întreagă. Jumătăţile de măsură nu încap. Şi în cele din urmă, te poţi aşeza temelie, la picior de altar, conştient că ţi-ai împlinit misiunea.  Cultura, literatura, arta, nu se fac doar în concediu, în week-end, în timpul liber. E necesar un exerciţiu de dăruire totală, ca în iubirea adevărată.”

            A scris şi editat 90 de cărţi din toate domeniile literaturii şi spiritualităţii şi mai are în curs de editare altele.

             În pragul a şase decenii de viaţă – un palmares de 90 de cărţi şi mii de articole publicate, poetei Cezarina Adamescu îi servesc drept oglindă a unei vieţi închinate în totalitate Cuvântului şi Artei.

 

 

 

REDACŢIA AGERO

http://www.agero-stuttgart.de

 


%d blogeri au apreciat: