Cristina Nemeş:,,Povestiri pentru copii după vieţile sfinţilor”-luna ianuarie

1.Tăierea împrejur a Domnului și Mântuitorului

nostru Iisus Hristos

Ziua întâi a lunii ianuarie este o zi de mare sărbătoare deoarece Domnul nostru Iisus Hristos ,prunc fiind,a fost tăiat împrejur.Astfel că,după lege ,a fost adus de către părinții lui,la templu,la opt zile de la nașterea Sa.Atunci i s-a pus numele de Iisus,nume adus de îngerul Gavriil,maicii sale,vestind-o ca va naște un fiu.

Această sărbătoare ne amintește de faptul că și Mântuitorul Iisus Hristos a avut trup omenesc,a fost supus durerilor și suferințelor omenești.

A fost copil,care a crescut cu vîrsta,asemenea nouă,ascultând de părinții săi ăe care Dumnezeu i-a încredințat.

2.Viața Sfântului Vasile cel Mare

Din Viețile Sfinților aflăm că acest sfânt a trăit pe vremea împăratului Valens când Biserica era prigonită de necredința lui Arie .

Mai aflăm că Sfântul Vasile era din Pont iar tatăl său se numea tot Vasile.Mama sa,Emilia a fost exemplu de credință și evlavie pentru copilul care avea să fie atât de dăruit de Dumnezeu.Acesta,învățase toată știința și filosofia vremii iar puterea credinței sale l-a ajutat să ajungă episcop în Cezareea Capadociei.Această putere în cuvânt o avea de la Dumnezeu căci nu suferea erezia,falsa învățătură.Ajuta bolnavii și necăjiții care veneau deseori la dânsul pentru a-i cere sfat și ajutor.El miluia pe fiecare și-l întărea în dreapta credință,fiind un adevărat păstor.Pomenirea lui de către biserica noastră se face în prima zi a lunii.Creștinii îl cinstesc,purtând-ui numele.

3.Viața Sfântului Grigorie

Acest Sfânt se trage din insula Creta.Părinții lui se numeau Teofan și Iuliana,oameni credincioși,cu frică de Dumnezeu.

Grigore păștea oile,însă rugăciunea era pavăza minții sale.Dorind să-și păstreze credința dreaptă,curată se hotărî se plece în Seleucia,loc unde s-a îndeletnicit cu postul și cu rugăciunea.

Se întâmplă ca după moartea împăratului Leon,un mare prigonitor al icoanelor,Grigore s-a dus la Ierusalim pentru a se închina sfintelor locuri.Aici a stat timp de 12 ani.Aici a îndurat mari nevoințe căci postea aspru și se ruga mereu lui Dumnezeu.Viața lui era închinată lui Dumnezeu până la sfârșit.Așa a trecut la Dumnezeu Grigore,cel iubitor și cinstitor de Dumnezeu.

4.Sfântul Antonie cel Mare

Viața lui a scris-o episcopul Alexandriei ,Atanasie cel Mare,de unde aflăm că Antonie a fost de neam egiptean și a învățat credința creștină de la părinții și de la bunicii săi.

A trăit pe vremea Împăraților Dioclețian și Maximian,ajungînd pâmă pe vremea împăraților Constantin .Acesta,de mic copil s-a deprins cu rugăciunea și cu postul,pentru ca mai târziu să plece în pustiu pentru că era un mare iubitor de liniște.Datorită vieții pe care o ducea,s-a învrednicit de a vedea sufletele celor care plecau la Dumnezeu precum și starea acestora.

De numele său sunt legate pravilele care țin de rânduiala monahală precum și de cea pustnicească.Viața lui a fost plină de fapte bune,încununată fiind de virtuți reștine.

5.Sfântul Grigorie Teologul

Acest Sfânt a trăit pe vremea Împăratului Valens.S-a născut în Capadochia Secunda,din părinți de neam bun și drept:Grigorie și Nona.Aceștia,la început se închinau idolilor,căci nu cunoșteau credința cea adevărată,dătătoare de viață.După ce l-au născut pe Grigorie,aceștia au trecut la dreapta credință,primind botezul prin apă și prin Duh,tatăl lui ajungând chiar arhiereu al cetății.

Grogore a învățat toată știința vremii și filozofia.Mai aflăm că filozofii din Atena au dorit să-l oprească la ei pentru a preda filozofia,însă acesta nu a dorit,știind că,împreună cu sfântul Vasile ,aveau să întărească credința cea adevărată.

Vestite sunt scrierile lui,mai ales cele care fac referire la taina sfintei Treimi.De aceea se mai numește și teologul,deoarece avea o preocupare aparte pentru teologie,știința care vorbește despre Dumnezeu și lucrările Lui.

6.Sfîntul Efrem Sirul

Acest Sfânt era de neam sirian,din părțile Răsăritului.Dreapta credință a învățat-o de la părinții săi,în vremea Împăratului Teodosie cel Mare.Din tinerețe a iubit viața călugărească.Despre el se spune că Dumnezeu i-a turnat har pe buze,că acest har a scris multe cărți de învățătură creștinească și pe mulți i-a îndreptat spre o viață creștină.

El mai este numit și întemeietorul Ortodoxiei în Siria de Răsărit.În anul 373 a trecut la Dumnezeu,primind cununa biruinței.


%d blogeri au apreciat: