Cristina Nemeş:,,Povestiri pentru copii după vieţile sfinţilor” – luna noiembrie

1. POVESTEA TÂNĂRULUI MARCIAN

Părintele Marcian era de loc din Cir.Aflat la vârsta tinereții și înconjurat de prieteni din neam bun,a lăsat totul în urma sa,alegând să plece în pustie pentru a se deprinde cu rugăciunea și postul.Aici,înconjurat de nisip,de strălucirea stelelor și de căldura soarelui,începu a străluci mai tare precum o stea datorită vieții pe care o ducea.Coliba în care trăia era sărăcăcioasă dar plină de căldura sufletului său,încălzită fiind de Duhul Sfânt.Hrana era doar câte o bucățică de pâine iar trupul său era acoperit cu o haină de păr de capră.Apa,deseori era insuficientă dar rugăciunea era izvor de har divin.

Se întâmplă însă ca intr-o zi să apară un balaur care începu să arunce flăcări spre sfântul.Acesta însă ridică brațul spre el,făcu fără teamă semnul Sfintei Cruci ,rugându-se lui Dumnezeu.Balaurul începu să se retragă nevătămând pe sfântul.

Se spune că și astăzi sfântul face minuni mari,înțelese doar de cei care aleargă la el cu mare credință.


2. CEI DOI ÎNGERI :MIHAIL ȘI GAVRIIL


În jurul tronului dumnezeiesc stau nouă cete:Serafimii,Heruvimii,Scaunele,Domniile,Stăpâniile,Începătoriile,Puterile,Arhanghelii și Îngerii.Mihail,atât în Vechiul cât și în Noul Testament a făcut multe faceri de bine neamului omenesc.Căzând o parte din îngerii luminoși,datorită mândriei,Mihail a fost cel care a strâns cetele îngerești și a zis:”Să luăm amine:Lăudat-au cu glas pe Domnul tuturor”,”să luăm aminte noi cei ce suntem zidiți ce au pătimit cei ce erau cu noi,care până acum au fost lumină,și acum s-au făcut întuneric”.El s-a arătat lui Avraam și lui Lot la pustiirea și pierderea Sodomei.El este păzitor și apărător al vieții noastre.

Îngerul Gavriil a făcut multe faceri de bine neamului omenesc,binevestind acestuia veștile bune pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor.El a binevestit lui Zaharia nașterea marelui Ioan Botezătorul,a vestit-o pe Fecioara Maria că-L va naște pe Iisus Hristos Mântuitorul lumii.Piatra de pe mormântul Mântuitorului ,el a dat-o la o parte,a vestit femeilor mironosițe Învierea lui Hristos.Cei doi îngeri sunt cinstiți prin faptul că mulți creștini le poartă numele.


3.SFÂNTUL MUCENIC MINA


Este cunoscut în popor ca fiind descoperitorul pagubelor,apărătorul celor nevoiași.

El a trăit pe vremea împărăției lui Maximian și era din Egipt.Postul și rugăciunea erau armele sale împotriva idolatriei,nesuferind să vadă cinstirea cea rătăcită a idolilor.A dorit să –l slujească pe adevătatul Dumnezeu,fapt pentru care a suferit multe chinuri,sfârșind prin a fi tăiat de sabie.

Multe minuni a săvârșit sfântul Mina.Se spune că un creștin bogat s-a făgăduit să facă sfântului un disc de argint.Mergând la argintar, i-a zis să facă două discuri și pe unul să scrie numele sfântului,iar pe celalalt,numele său.După ce le-a făcut pe amândouă,fiindcă discul sfântului se părea mai strălucitor și mai plăcut,creștinul acela a oprit discul sfântului pentru sine.Se întâmplă să plece pe mare iar când veni ora mesei,mâncă chiar din acel disc.După ce a terminat de mâncat,sluga lui a luat discul să-l spele,scăpându-l în mare.De teama stăpânului său se aruncă în mare după disc.Văzănd acest lucru bogatul promise sfântului Mina că dacă-l va scăpa pe sluga lui atunci îi va dărui sfântului discul făgăduit.

Nu mare le-a fost mirarea când sluga s-a întors vie și nevătămată din mare,înțelegând că trebuie să-și țină promisiunea,ceea ce făcu.

Toți l-au întrebat cum a reușit să scape nevătămat….acesta a spus că un tânăr strălucitor l-a apucat de braț și că a umblat împreună cu el,scoțând-ul afară din mare.Cu toții au dat slavă lui Dumnezeu.


4.POVESTEA APOSTOLULUI FILIP

Apostolul Filip locuia împreună cu Andrei și Petru în Betsaida Galileii,îndeletnicindu-se de mic copil cu rugăciunea și cu postul.Tinerețea sa a închinat-o slujirii dumnezeieștilor învățături,bucurându-se astfel de chemarea lui Hristos.

Bucurie mare a aflat atunci când l-a întâlnit pe Hristos,mărturisind celorlalți:”Am aflat pe Cel despre care a scris Moise în Lege și în prooroci,pe Iisus,fiul luiIosif cel din Nazareth”.Și altele asemenea spunea,împărtășind și celorlalți din bucuria sufletului său.

Astfel,după un timp,a plecat să propovăduiască în părțile Asiei,dedicându-și viața propovăduirii Evangheliei.


5.POVESTEA APOSTOLULUI MATEI

Din Sfânta Evanghelie aflăm că Matei,înainte de a fi ucenic al Domnului a fost vameș.Stând la vamă,într-o zi trecând pe acolo,Mântuitorul Hristos,l-a chemat la Sine,zicându-i:”Urmează Mie”.Tot din această sursă aflăm că acesta l-a urmat îndată.Din acel moment l-a urmat pe Hristos și pe ceilalți Apostoli,fiind martor la toate minunile Mântuitorului.Tot el a scris una dintre Evanghelii.După Înălțarea lui Hristos ,a propovăduit Evanghelia,făcând multe biserici,realizând astfel lucrarea lui Hristos.

6.INTRAREA MAICII DOMNULUI ÎN TEMPLU

Părinții Feciorei Maria au promis Domnului Dumnezeu că dacă vor avea un copil,deși erau în vârstă,îl vor închina Domnului.Zaharia și Elisabeta,căci așa se numeau părinții micuței Maria,erau oameni binecredincioși,drepți înaintea lui Dumnezeu,Zaharia fiind preot.Așa că venii timpul ca aceștia să-și țină promisiunea,căci minunea s-a întâmplat.La vârsta de trei anișori ea a fost adusă la templu,unde de mic copil a învățat să se roage lui Dumnezeu.Viața Feciorei Maria,Maica noastră a tuturora,a fost o viată plină de rugăciune,de fapte bune și de jertfă pentru cei sărmani.Ea ,datorită vieții pe care a dus-o,a fost alesă de către Dumnezeu să-L nască pe fiul sau,pe Hristos Domnul.Și astăzi ea continuă să se roage pentru întraga lume,Fiului ei.De la Sfinții Părinți aflăm că rugăciunile ei au multă putere și că nimeni nu rămâne neascultat.

7.POVESTEA MUCENIȚEI ECATERINA

Aceasta a trăit pe vremea împăratului Maximian,prin anii 304,fiind fică de principe.

Ecaterina era foarte frumoasă ,înțeleaptă și învățată,astfel încât mulți tineri doreau să se căsătorească cu ea.Însă ea refuză să se căsătorească zicând că niciun tânăr nu este vrednic de ea.Se întâmplă ca pe vremea aceea să existe un bătrân înțelept ,zicându-i că el știe un astfel de tânăr;care este chiar mai presus decât ea:mai bogat,de neam bun și frumos.Tânăra Ecaterina auzind aceasta,a dorit foarte mult sa-l vadă.Atunci bătrânul înțelept,începu sa-i vorbească despre Hristos,despre creștinism și despre botez.Ecaterina,dorind să se bucure de vederea acelui tânăr,s-a botezat,primind botezul creștin,bucurându-se de toată bogăția spirituală ,care o copleșește pe cea materială.Așa a imbrățișat tânăra Ecaterina creștinismul,hotărând sa-l slujească doar pe Dumnezeu.


8.POVESTEA APOSTOLULUI ANDREI

Acesta era din Betsaida și era frate cu Petru.El a fost ”cel dintâi chemat” de Hristos.

Din Sfintele Evanghelii aflăm că la început a fost ucenicul Proorocului Ioan Botezătorul.După Inălțarea Mântuitorului acesta a propovăduit Evanghelia în Bitinia și Marea Neagră,precum și în Bizanț,Tracia,Macedonia.Aici a vestit cuvântul Domnului și a întemeiat comunități de creștini.Sfârșitul lui a fost unul mucenicesc,fiind răstignit pe o cruce,în formă de X,cu capul în jos.


%d blogeri au apreciat: