□ Olimpia Sava: Scenetă ecologică-,,Să înveţe fiecare totul despre poluare”

Ecologist I: – Poluanţii, peste zece,
Reuşesc, pe zi ce trece,
Mai puternici să devină
Numai din a noastră vină.

Ecologist III: – Astfel, vom fi vinovaţi
Şi, desigur, acuzaţi,
Că trăim cu nepăsare
În timp ce natura moare.

Ecologist II: – Aşadar, ce-i de făcut?

Ecologist I: – S-o luăm de la-nceput!
Mai întâi, să-i cercetăm,
Bine să ne informăm,

Apoi, să colaborăm.

Ecologist III: – Putem să-i înlăturăm:
Nu vom reuşi cu toţi?
Mai lăsăm şi la nepoţi,

Dar vom spune răspicat
Că măcar am încercat.
Puţinul realizat
Nu va fi de neglijat.


El va creşte tot mai mare,
Zi de zi-n continuare.

Ecologist I: – Aşa, peste ceva ani,
Vom scăpa de-aceşti duşmani.

Ecologist II: – Arderea de carburanţi
C
are-s în carbon bogaţi,
Precum cărbune, ţiţei
Si alţii la fel ca ei,

Produce, fără pardon,
Bioxidul de carbon.
Incolor şi inodor,
E duşman oamenilor.

CO2: – De-s prea mult în atmosferă,
Produc efectul de seră.
Căldura, ce-i emanată
De pământ, este captată

Şi se tot acumulează.
Astfel, se periclitează
Echilibrul din natură
Bazat pe temperatură.

Ecologist I: – Monoxidul de carbon
Parc-apasă pe buton,
Să oprească arderea
Combustibililor. Vrea


Să omoare-n mare grabă
Foarte mulţi oameni de treabă.
Căci el face, bată-l vina, Carboxihemoglobina!

CO: Să ştiţi că sunt un compus

Foarte uşor de produs.
Atunci când sunt respirat,
Cu sângele combinat,

Aduc fără de cruţare
O moarte fulgerătoare.
În concentraţie mică,
În oraşe, va să zică,

Sunt cauză principală
Pentru fiecare boală.

Ecologist III: – E uşor să se obţină
De la oricare maşină.

Din ţiţei şi din cărbune,
Tot aşa se mai obţine
Un alt gaz, ce se-ntâlneşte
În aer şi nimiceşte

Viaţa.

SO2: Eu sunt incolor,

Cu miros înţepător,
Şi atac foarte uşor
Sistemul respirator.
Dacă mă acumulez

În atmosferă, formez
Particule de sulfat,
Practic de nerespirat.

Iar când reacţionez
Cu apa, sigur formez
Şi acidul sulfuric,

Ecologist I: – Un alt mare inamic.

Pentru că din el apare
Un duşman chiar şi mai mare,
Care e ploaia acidă:
Ea vrea totul să ucidă.

Ecologist II: – Oxizii de sulf şi-azot
Parcă la comandă pot
Să se strângă, şi chiar vor,
Într-un mare rezervor.

Din dorinţa de-a ucide,
Ei fac ploile acide.
Se găsesc în orice nor.
De aici le e uşor

Pe pământ apoi să cadă
Prin ploaie, ceaţă, zăpadă…

Ecologist III: – Plante, animale, peşti,
Deodată te pomeneşti

Că-s distruse şi dispar.
Se întâmplă, şi nu rar,
Multe case, monumente,
Chiar şi roci mai rezistente,

Care sunt mai mult expuse,
În timp, să fie distruse.
Ucigaşi, ei aduc jale
Deseori şi prin metale.

Ecologist I: – În orice rafinărie
Sau fabrică de hârtie,
Ori de mine colorate,
În fabrici de aparate

Electrice, se produce
Mercurul, care aduce
Moarte sigură în ape
Situate pe aproape.

Mercur: Puternic otrăvitor,

Fac mult rău oamenilor.
Sunt foarte periculos
Pentru sistemul nervos.

Ecologist II: – Atunci când e fabricată
Fonta, e eliberată Otravă.
Şi-n pesticide
Ea se află si ucide.


Plumb: Centrele industriale
Sunt punctele ideale
Unde mă puteţi obţine
Î
n condiţii… foarte bune.

Plumbul! Da! Sunt o otravă
Şi aduc în stare gravă
Natura-nconjurătoare
Care suferă şi moare.

Dacă mă asimilez
În corp, deteriorez
Grav metabolismul, chiar
La nivelul celular.

Ecologist II: Întâlnit e peste tot
Şi oxidul de azot.

NaO: Din mine, o parte mare
Provine de la motoare.

Din păduri incendiate
Provin încă-n bună parte,
Dar sunt surse ideale
Centrele industriale.

Eu pot ceaţă să formez;
Respirat, chiar cauzez
Boli, o gamă diferită,
Mai ales… draga bronşită.


Mercur: – Dar şi gazul sulfuros
E foarte periculos.
El e uşor emanat
Din gazul ce-i încărcat

Cu acidul sulfuric.

SO: Sunt un mare inamic,
Pentru plante, mai ales,
Dar atac destul de des

Oameni, animale, roci…
Poţi uşor să te sufoci
Dacă-n aer sunt prezent
Şi nu eşti prea rezistent.

Peste tot sunt întâlnit,
Dar sunt mult mai răspândit
Î
n zone industriale
Care au termocentrale.

Fosfat: Ades, în agricultură
Chimizaţi peste măsură.
Aşa rămân şi fosfaţi
Făr-a fi utilizaţi.

După un număr de ani,
Noi vă devenim duşmani.

Ecologist II: – De aceea se cuvine
Să ne informăm mai bine!


Fosfat: Dacă nu sunteţi atenţi

Provenim din detergenţi,
Din ape care, uzate,
Peste tot sunt aruncate.

Ecologist III: – Fosfaţii se întâlnesc
Şi în locuri unde cresc
Animale, multe, mii,
Aflate-n crescătorii.

Petrol: Reziduuri de petrol pot
Să se vadă peste tot.
Aşa ne acumulăm
Şi natura afectăm.

Alge, peşti, păsări marine,
Animale, ştiţi voi bine,
Sunt puternic afectate
Î
n apele poluate.

Vase naufragiate,
Care au fost încărcate
Cu petrol, sunt vinovate
Că apele-s poluate.

Ecologist I: – Energia nucleară
Este tot mai necesară
În domenii diferite;
Astfel, sunt înlocuite


Celelalte energii –
Importante bogăţii,
Dar, a căror exploatare
E neîndestulătoare.

Folosită-n doză mare
În munca de cercetare,
Medicină, propulsare
De-aparate nucleare,

Ea produce radiaţii.

Radiaţia: – Eu pot provoca mutaţii
Genetice importante
La animale şi plante.

Ca orice vieţuitoare,
Omul suferă o mare
Influenţă, care poate
Să-i aducă şi lui moarte.

CEC: Folosiţi insecticide,
Ca şi multe pesticide,
Pentru insectele care
Sunt foarte dăunătoare,

Ca şi pentru multe plante,
Buruieni considerate,
Ce cresc în agricultură
Printre plante de cultură.


Insecticid: – Dar nu vă închipuiţi
Că singuri vă otrăviţi.
Toate-aceste elemente
Ne găsim în alimente.

Astfel, vă îmbolnăviţi
Şi puteţi chiar să muriţi,
Pentru că, aproape toate,
Suntem de boli vinovate.

Fumul: În procesul tehnologic,
După cum este şi logic,
Nu se poate, nicidecum,
Să nu se producă fum.

Să ardă nimic nu poate
Dacă puţin fum nu scoate.
Peste tot eu sunt prezent
Şi destul de influent.

Cred că v-aţi obişnuit:
Sunt adesea însoţit
De o soră foarte rea,

Funingine: – Gare-s eu, funinginea.

Atmosfera invadăm
Şi uşor o poluăm.
Priviţi cu îngăduinţă,
Noi putem cu uşurinţă


Să producem usturimi:
La gât, ochi şi la plămâni.
Irităm necruţător
Şi facem loc bolilor.

– Pretutindeni întâlnit,
Eu de toţi sunt înghiţit,
Îmi place să murdăresc
Tot ce-n cale întâlnesc.

Deşi nu mă străduiesc,
Oameni mulţi îmbolnăvesc.
Dacă provin din cărbune,
Rezultatele-s mai bune.

Eu sunt o ameninţare
Care creşte tot mai mare.
Ştiu că nu mă agreaţi,
Dar voi singuri mă creaţi.

Ecologist III: – Plasticul, foarte plăcut,
Să ştiţi că este făcut
Din substanţe ce-s numite
„C.F.C.-uri”. Sunt cumplite!

Ecologist I: – Foarte mult se străduiesc
Şi, adesea, reuşesc,
Din ozon să tot înghită,
Viaţa să o compromită.


Ecologist II: În ozon aşa apare

Câte-o gaură, prin care
Pătrund razele de soare
Cu o forţă mult prea mare.

Ecologist III: – Astfel, sunt dăunătoare,
Şi orice vieţuitoare,
Ca şi plantele, pot fi
Afectate zi de zi.

Substanţe toxice: – Benzen, xilen, toluen
Noi acţionăm în plen.
Din benzină provenim
Şi pe toţi vă-mbolnăvim.

Căci, dacă ne respiraţi,

Imediat căpătaţi

O infecţie, atât

La plămâni, ca şi la gât.

Ecologist I: În aer sunt şi nitraţi
Care-s uşor combinaţi
Cu alţi poluanţi, şi care
Strălucesc frumos la soare.

La căldură şi lumină,
Cu ozonul se combină.

Ozon rău: Aşa sunt eu „derutat”
Si-n ozon rău transformat.


Totdeauna-s însoţit
De smogul nesuferit.

Insecticid: – În oraşe, mai ales,
Acesta produce des

Destule afecţiuni
La ochi, cap şi la plămâni.
Deseori, nu bănuiţi
De ce vă îmbolnăviţi.

Ecologist II: – Dragii mei, e-adevărat
Că natura s-a schimbat!
Dacă s-a îmbolnăvit,
Noi, toţi am contribuit.

Încă mai e ceva bun;
Doar ozonul cel străbun,
Dar, puternic afectat,
El mult s-a împuţinat.

Ecologist II: – Să-i venim în ajutor
Lui şi nouă, tuturor!
Fiindcă, dacă el dispare,
Viaţa nici o şansă n-are.

Ecologist: III: – E complet adevărat,
T
otu-i deteriorat:
Pământ, ape, atmosferă
Au intrat în altă eră,


Care duce la pieire
Planetă şi omenire.
Măcar în ultimul ceas
Să salvăm ce ne-a rămas.

Copac 1: Dragii mei, suntem aici
Copaci mari şi ierburi mici.
Suntem primii poluaţi;
Voi puteţi să ne-ajutaţi!

Arbust: Dar vă rog să nu uitaţi

Că vă suntem aliaţi.
Oameni, voi ne ignoraţi
Şi nu ne solicitaţi!

Copac 2: Dacă bine vă gândiţi,

Puteţi să ne folosiţi.
Haideţi să ne ajutăm,
Împreună să luptăm!

Copac 1: Pe voi vă avertizăm

Că noi încă existăm
Şi nu suntem toleranţi
Cu duşmanii poluanţi.

Copac 2: Orice rău are un leac.

Pentru mine e un fleac
Să vă scap de-aceste rele,
Căci, oricare dintre ele,


Cu mare viteză piere
Dacă-s în apropiere.
Vreţi să ştiţi cum procedez?!
Oxigen eliberez!

Copac 1: Poluanţii de-orice fel

Tare mult se tem de el.
Dioxidul de carbon
Pentru mine e… „jambon”,

Căci cu el eu mă hrănesc!
Astfel supravieţuiesc!
De asemenea, ucid
Periculosul oxid.

Cu oxigen combinat,
Acesta e transformat

În dioxid, poluant
Niţeluş mai tolerant.

Copac 2: Multe resturi poluate,

Ce rămân pe sol uitate,
Pentru noi sunt preţioase,
Alimente delicioase.

Când noi creştem în păduri,
Putem să fim şi mai duri.
Atmosfera poluată
Noi o facem ozonată.


Arbust: Voi nu trebuie decât
Să ne îngrijiţi, atât.
Pentru că putem şi noi
Să murim, la fel ca voi.

Dacă ne veţi înmulţi,

încă şi mai bine-ar fi
Iar noi vă vom răsplăti
Cu oxigen zi de zi.

Gazon 1: Fiindcă-s mic, mi s-a-ntâmplat
Deseori, să fiu tratat
Ca şi cum aş fi nimic.
Dar, să ştiţi, vă contrazic!

Niciodată nu trăiesc
Singur, căci mă ofilesc.
Am fraţi mulţi, sute de mii,
Care, şi ei, au copii.

Dacă voi ne semănaţi
Şi puţin ne ajutaţi,
Sigur n-o să regretaţi,
Căci veţi fi recompensaţi.

Gazon 2: Mici dar mulţi, noi reuşim
Poluanţii să-i rărim.

Şi sa ştiţi că, uneori,
Printre ei băgăm fiori.


Mulţi dintre ei chiar dispar.
Deşi voi n-aveţi habar,
Vă suntem de ajutor
Contra poluanţilor.

Floarea 1: Nici eu nu sunt de fel mare,
Dar vă sunt folositoare.
Surioare, mari şi mici,
Unele sunt chiar aici,

Vă pot spune cu-ncântare
Că şi noi avem rol mare.
Privirea v-o bucurăm,
Aerul înmiresmăm

Şi mult oxigen vă dăm.
Dioxidul consumăm,
D
eci noi, vă asigurăm,
Aerul împrospătăm.

Arbust: Noi, arbuştii, ne mândrim,
Căci mereu contribuim
Să aveţi aer curat
Şi în oxigen bogat.

Dacă-i oxigenul des,
Poluanţii n-au succes,
Iar ozonul concentrat
Rămâne cuminte-n strat.


Floarea: Posibilităţi ar fi,
Împreună, într-o zi,
Poluanţii să-i învingem,
De ei să nu ne mai plângem.

Arbust: Depinde numai de voi!
Dacă ne-ngrijiţi pe noi,
Veţi avea bun-ajutor

Şi va fi mult mai uşor.

Floarea: Dar si altă cale-ar fi:
În viaţa de zi cu zi,
Acţionaţi fiecare
Să nu fie poluare.

În orice domeniu care
Ne produce poluare,
Se poate interveni
Pentru a încetini

Oricare activitate
Ce pune în libertate
Factorii de poluare,
Această problemă mare.

Toţi: Haideţi mâna să ne-o dăm,
Cu toţii să ajutăm,
Poluanţii să-i gonim,
Oamenii să-i fericim!


%d blogeri au apreciat asta: